Wspólnie po mieście: od placu Defilad do Ściany Wschodniej
Spacer architektoniczny

  • Wspólnie po mieście: od placu Defilad do Ściany Wschodniej

Ściana Wschodnia to jedno z najbardziej charakterystycznych powojennych założeń urbanistycznych Warszawy, z którego korzystają codziennie tysiące warszawiaków.

Podczas spaceru poznamy bliżej historię i genezę powstania tego sąsiadującego z placem Defilad obszaru oraz sprawdzimy, na ile jest on zgodny z pierwotnymi założeniami twórców. Ściana Wschodnia zmieniała się na przestrzeni lat i również dziś podlega zmianom. Jak realizowane obecnie projekty wpłyną na wygląd i funkcjonowanie Ściany Wschodniej oraz jej relację z placem Defilad?

Miejsce zbiórki: plac Defilad (przed wejściem do Baru Studio)

Igor Łysiuk

redaktor kwartalnika architektonicznego „RZUT”. Dyplomant na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z pracownią architektoniczną ksarchitekci.

„RZUT” Kwartalnik. Powstał w 2013 roku jako pismo studenckie o charakterze naukowym, ale nie ogranicza się do akademickich podsumowań i prezentacji projektów. Jego treść związana jest zarówno z tematami o dużym stopniu ogólności, jak i komentarzem do spraw najbardziej aktualnych. Kwartalnik nie ma stałej struktury — każdy numer opisuje inne zjawisko, a autorami mogą zostać wszyscy zainteresowani. www.kwartalnikrzut.pl
 

Zobacz także: