Stanowisko Plac

  • Stanowisko Plac
    fot. Wojciech Radwański

Stanowisko Plac to otwarty pawilon wyznaczający północno-wschodni narożnik przyszłego placu Centralnego. Zlokalizowany jest niedaleko ul. Marszałkowskiej, na styku projektowanych gmachów TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Stanowisko jest miejscem dyskusji o walorach, jakie powinna mieć dobra przestrzeń publiczna w centrum Warszawy. Służy spotkaniu, jest punktem startowym oprowadzań po placu, ułatwia prowadzenie programu edukacyjnego.

Stanowisko ma prosty, inżynieryjny charakter. Pod zadaszeniem pawilonu znajdują się oszczędne w formie, geometryczne meble. Jeden z nich odtwarza kształt podcienia budynku Muzeum, drugi naśladuje planowaną widownię Teatru, zaś wyeksponowana kolumna odnosi się do skali górującego nad tym miejscem Pałacu Kultury. Dzięki temu Stanowisko ma szansę pomóc mieszkańcom i widzom WARSZAWY W BUDOWIE wyobrazić sobie rozmiar i wachlarz elementów małej architektury, jakie może zawierać plac w przyszłości. Jednocześnie, Stanowisko w metaforyczny sposób odnosi się do głównych problemów kształtowania przestrzeni publicznej przyszłego placu, wskazując także na bardziej ulotne składniki kształtujące przestrzeń publiczną, takie jak światło, cień czy zieleń.

Architektura Stanowiska Plac została zaprojektowana przez Agatę Woźniczkę i Mateusza Adamczyka (BudCud).