Plac niezaistniały. Niezrealizowane wizje zagospodarowania placu Defilad 1952–2017
Spacer varsavianistyczny

  • Plac niezaistniały. Niezrealizowane wizje zagospodarowania placu Defilad 1952–2017

Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki warszawski plac Defilad był w ciągu 65 lat swojej historii przedmiotem wielu opracowań urbanistycznych i architektonicznych, które pozostały tylko na papierze.

Był także tematem innych mniej lub bardziej profesjonalnych konceptualizacji, z kreacjami literackimi włącznie. Przy wszystkich różnicach – formalnych, ideowych i funkcjonalnych – wizje te łączyło przeświadczenie o (przynajmniej potencjalnie) istotnym znaczeniu tej przestrzeni dla mieszkańców Warszawy i gości stolicy oraz zasadnicza niezgoda na zastany nieporządek w tym miejscu. Podczas spaceru spróbujemy zrekonstruować aspiracje, motywacje i inspiracje stojące za wybranymi planami przekształceń placu Defilad, jak i powody braku ich realizacji. Spacer będzie zatem okazją do przyjrzenia się tyleż poszczególnym niepowstałym obiektom, co wyobrażeniom społecznym, które miały dojść do głosu w pomysłach, które nigdy nie doczekały się urzeczywistnienia.

Łukasz Bukowiecki

kulturoznawca i historyk kultury, członek Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej UW. Interesuje się ochroną dziedzictwa kulturowego i historią jej instytucjonalizacji, a także kulturą miejską i północnym sąsiedztwem Europy Środkowej. Przygotowuje pracę doktorską na temat niezrealizowanych przedsięwzięć muzealnych w Warszawie w XX wieku. Autor książki Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce (2015), współredaktor tomu zbiorowego Miasto na żądanie. Aktywizm – polityki miejskie – doświadczenia (2014), artykuły naukowe publikował m.in. w „Etnografii Nowej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Res Publice Nowej” i „Tekstach Drugich”. Brał udział w opracowaniu wydanego przez Muzeum Warszawy tomu Legendy warszawskie. Antologia, pod red. Julii Odnous (2016). Prowadzi stronę internetową www.miastomuzeow.pl