Plac muzyki: czego i jak chcemy słuchać na przyszłym placu Centralnym?
obywatelska burza mózgów

  • Plac muzyki: czego i jak chcemy słuchać na przyszłym placu Centralnym?
    fot. Darrell Miller, CC BY-NC 2.0

Zapraszamy do obywatelskiej burzy mózgów na temat prac, które przeszły do finału międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie centralnej części placu Defilad i muzycznego kontekstu tych projektów.

(Międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego zorganizowany został przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy).

Jako że jesteśmy obecnie na etapie publicznych konsultacji tych wizji, spiszemy wnioski z naszej burzy mózgów i złożymy je w BAiPP Urzędu m.st. Warszawy, po czym uwzględnione zostaną w raporcie z procesu konsultacji centrum naszego miasta.

Dlatego też chcemy porozmawiać z Wami o muzyce na przyszłym placu Centralnym. Jak i czego chcemy na nim słuchać? Jakie muzyczne tradycje ma plac Defilad i jak chcemy je rozwijać? Czy chcemy na nim tańczyć, śpiewać, grać, słuchać wielkich gwiazd w formule masowych koncertów, brać udział w koncertach kameralnych? Słuchać muzyków ulicznych? Porozmawiajmy o tym. Włączcie się - bez względu na to, czy jesteście ekspertami w dziedzinie muzyki czy jej fanami, miłośnikami rytmów czy ich twórcami. Plac Centralny będzie reprezentatywną przestrzenią naszego miasta, a więc i naszą wizytówką, a muzyka nadaje rytm momentom, które spędzamy w mieście sami i wspólnie. Jest coś na rzeczy!

Z wynikami konkursu zapoznacie się tutaj: http://architektura.um.warszawa.pl/placcentralnywyniki

ale przedstawione zostaną one też dokładnie na spotkaniu. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

http://architektura.um.warzawa.pl/placcentralny

Jesteście ciekawi, jakie funkcje pełnić może muzyka w mieście i jakie przybiera w nich na całym świecie formy? Czym może być na placu Centralnym i jakich sfer życia miasta dotyczy? Jak wpływa na życie społeczne, kulturalne, gospodarkę i przestrzeń miasta i jak różne miasta na świecie uwzględniają ją w tworzeniu różnych polityk? Polecamy 17. nr „Magazynu Miasta” (www.magazynmiasta.pl).