Otoczenie Pałacu Kultury: ściana północna - ulice czy arterie?
Spacer varsavianistyczny

  • Otoczenie Pałacu Kultury: ściana północna - ulice czy arterie?

Pierzeje ulic sąsiadujących z Pałacem Kultury są niezwykle czytelnym świadectwem historii Warszawy.

Podróż wzdłuż ulic Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, Emilii Plater i Alej Jerozolimskich pozwala zapoznać się z typologią XIX-wiecznej kamienicy mieszczańskiej, pozostałościami po barwnym świecie żydowskiej Warszawy, socrealizmem, wielkim modernistycznym założeniem Ściany Wschodniej, późnomodernistycznym budownictwem mieszkaniowym i wysokościową architekturą reprezentującą odradzający się po 1989 roku polski kapitalizm. Spacery będą także pretekstem do refleksji na temat warszawskich zabytków i metod ich konserwacji, wliczając w to obiekty, które zniknęły z panoramy stolicy w ciągu kilku ostatnich lat.  

Grzegorz Mika

architekt, varsavianista, współtwórca czasopisma studentów WAPW „Arcytektura”. Poza czynną pracą projektową, zajmuje się badaniem warszawskiej architektury XX wieku w kontekście światowego rozwoju modernizmu. Prowadzi stronę internetową „Warszawski Modernizm 1905–1939”, zajmującą się dokumentowaniem, opisywaniem i promocją warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Organizator kilkudziesięciu spacerów architektonicznych oraz cyklów wykładów poświęconych architekturze, urbanistyce i projektantom Warszawy XX wieku, realizowanych dla Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.