Konstelacja przypadków. Place – jakie są?
Dyskusja w gronie autorów projektów badawczych WWB9

  • Konstelacja przypadków. Place – jakie są?
    fot. Karol Koszniec

Tegoroczna edycja festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE podejmuje temat placu Defilad, ale prezentowane zagadnienia dotyczą też szerszej problematyki tego, czym są dziś place miejskie i jaką rolę odgrywają w mieście.

Znaczenie tych węzłów miejskości, komunikacji, wymiany i spektaklu ulega ciągłym zmianom. Podobnie jak ich estetyka i oprzyrządowanie. Stoją za tym przemiany ekonomiczne, polityczne, historyczne, a także zmieniające się gusty, mody, preferencje i style życia mieszkańców. Dyskusja z zespołami badawczymi odpowiadającymi za tezy postawione w ramach ekspozycji głównej tegorocznej edycji WWB będzie okazją do zweryfikowania definicji placu miejskiego z wielu różnych perspektyw – zarówno urbanistycznych, socjologicznych, funkcjonalnych, jak i geograficznych – place na WWB są bowiem reprezentowane przez place warszawskie, europejskie, poradzieckie i amerykańskie.

Dyskusja jest zorganizowana przez Fundację Puszka w ramach projektu „Plac Warszawy (do odzyskania)” i współfinansowana ze środków m.st. Warszawy.