Instrukcja obsługi placu
Akcja animacyjno-performatywna

  • Instrukcja obsługi placu
    fot. Wojciech Radwański

Jeszcze raz uważnie przyjrzyjmy się placom publicznym odwzorowanym graficznie na nawierzchni placu Defilad.

Wyznaczymy na nim strefy czynności czy aktywności i wykonamy je. Czym jest plac publiczny w rozumieniu potocznym? Jak zmieniała się funkcja placu (w tym placu Defilad) na przestrzeni lat? Jak te zmiany wpływają na projektowanie przyszłości placu? Poddamy się eksperymentowi wkomponowania w plac indywidualnych potrzeb i wizji. Sprawdzimy czy jeden z największych placów w Europie jest w stanie pomieścić je wszystkie. I czy nasze decyzje podlegają negocjacji?

Spotykamy się na placu Defilad przy Trybunie Honorowej. Warsztaty odbywać się będą na placu i w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na Pańskiej 3.