Analiza urbanistyczna centrum
Spacer varsavianistyczny

  • Analiza urbanistyczna centrum

Spacer ma celu przybliżenie uczestnikom uwarunkowań urbanistycznych, które determinują możliwości zagospodarowania centrum Warszawy.

Będzie on analizą możliwości i ograniczeń wynikających z lokalizacji, zapisów formalnych i przestrzennych aspektów otoczenia Pałacu Kultury, a także opowieścią o skali, dostępności i funkcji miejskich placów. Forum Rozwoju Warszawy zabrało głos w dyskusji o zagospodarowaniu placu Defilad przygotowując własną wizję tej kluczowej dla miasta przestrzeni publicznej. Spotkanie będzie także okazją do rozmowy o projekcie, który stanowić może inspirację dla przyszłych, wyłonionych w drodze konkursu projektantów placu.

Patryk Zaremba

członek zarządu stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy, przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy. Współautor i koordynator projektu FRW „Aleja Marszałkowska” – idei stworzenia wieloaspektowej strategii rozwoju ulicy Marszałkowskiej, celem podniesienia jej rangi i uczynienia główną ulicą handlową miasta oraz projektu nowego placu Defilad stworzonego wspólnie z pracownią 22 Architekci. Organizator warsztatów „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym Warszawy” w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Współautor broszury informacyjnej dla mieszkańców „Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Warszawie”. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kadencji 2016 - 2019.