Sporne przestrzenie Berlina. Wykład Enrico Gualiniego

  Wykład Enrico Gualiniego

  Na ile konflikty dotyczące miejskiego rozwoju stanowią wyzwanie dla naszego rozumienia polityki i polityczności? I na ile mogą przysłużyć się przedefiniowaniu znaczenia demokratyczności w miejskim kontekście?

  Temat wykładu wpisuje się w bieżącą debatę nad demokracją i politycznością, ale jednocześnie – dzięki analizie przetrzennego wymiaru niezgody oraz ruchów miejskich – wiąże je z kluczowymi wątkami studiów miejskich.

  Enrico Gualinił podzielił się swoimi spostrzeżeniami odwołując się do krytycznej obserwacji charakterystycznych cech miejskich konfliktów w Berlinie – mieście, które za sprawą obecności licznych ‘nieokreślonych przestrzeni’ rodzi społeczne praktyki służące ich odzyskiwaniu, co choć przysparza niezgody i konfliktów, w efekcie stwarza potencjał dla odnowy miejskich praktyk politycznych.

  Nie koncentrując się na czysto teoretycznych rozważaniach, Gualini spojrzał na konflikty jako empiryczne manifestacje walki o nowe granice polityczności – w warunkach, które określane bywają jako ‘post-polityczne’ – oraz ocenił rolę, jaką odgrywa ich wymiar przestrzenny.

  Wykład z cyklu „26.400 m2 konfliktu”.

  Zobacz także: