Przyszłość. Współpraca i rywalizacja – zarządzanie zmianą

  Centrum miasta ma wielu gospodarzy. Także wokół placu Defilad podejmowane są kolejne próby zawiązania partnerstwa lokalnych instytucji, a obecna sytuacja może sprzyjać zarówno konfliktom, jak i temu, by wypracować nowe modele zarządzania przestrzenią.

  Często pogodzenie sprzecznych interesów i różnych potrzeb użytkowników staje się największym wyzwaniem dla rozwoju miasta. Podczas debaty przyjrzymy się nowym perspektywom w zarządzaniu przestrzenią oraz korzyściom z konfliktów w planowaniu miast.

  Cykl „26.400 m2 KONFLIKTU”
  Jaka jest rola konfliktu w tworzeniu miasta? Czy zarządzając konfliktem można przewidzieć i zagospodarować napięcia, zamieniając je w możliwość, potencjał, zdrową demokrację? W jaki sposób zarządzanie oparte na współpracy rozwija miasto i jego mieszkańców? Kiedy konflikt jest oznaką dojrzałej demokracji a kiedy grą polityczną?

  O drażniących konfliktach, miejskich kontrowersjach i potencjalnych ryzykach porozmawiamy w ramach Festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE na placu Defilad, miejscu, które wraz z nowymi inwestycjami wchodzi w proces dużych zmian. Stoimy przed unikalną szansą przekształcenia centralnego placu w mieście w żywe centrum miasta.

  ENRICO GUALINI
  Teoretyk planowania, profesor na Politechnice Berlińskiej (Institute for Urban and Regional Planning of TU Berlin). Jego zainteresowania krążą wokół politycznego wymiaru działań w przestrzeni miejskiej. Szczególnym przedmiotem jego badań jest SPÓR / KONFLIKT w planowaniu jako podstawowy objaw polityczności w przestrzeni. Jest autorem licznych publikacji na ten temat, m.in. “Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban Developments” (Routledge 2015) i “Conflict in the City: Contested Urban Spaces and Local Democracy” (Jovis 2016).

  MONIKA KOSTERA
  Ekonomistka, profesor zwyczajna w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor (Professor and Chair) Durham University w Wielkiej Brytanii oraz na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji. Specjalizuje się w zarządzaniu humanistycznym oraz w etnografii organizacji. Aktualnie w badaniach zajmuje się samo-organizacją i samo-zarządzaniem, dezalienacją pracy, a także organizacjami dobra wspólnego. Jest autorką m.in. „Occupy Management: Inspirations and Ideas for Self-Organization and Self-Management” (Routledge 2014).

  Zobacz także: